تعمیرات لیفتراک یا تعمیرگاه

تعمیرگاه مرکزی با در اختیار داشتن امکانات مجهز فنی و تخصصی در زمینه بازسازی کامل انواع لیفتراک فعالیت دارد .

از جمله فعالیت های بازسازی این مجموعه به موارد زیر اشاره نمود :

انجام تعمیرات اساسی

تعمیر کامل موتور گیر بکس لیفتراک

تعمیرات کامل سیم کشی انواع لیفتراک و تجهیزات انبارداری

تعمیر انواع دکل و شیم گیری دکل

تعمیر انواع اکسل

صافکاری و نقاشی بدنه لیفتراک

انجام سرویس های دوره ای

عقد قرارداد با کلیه شرکت ها و ارگان های دولتی


فرم درخواست تعمیرات